Informatie voor scholen

Wij doen het anders, doet uw school ook mee?

Een dag met impact om de gevolgen van pesten meer bewust te maken maar ook een dag om stil te staan bij bij hoe het ook anders kan, waarin de leerlingen zelf aan de slag gaan en samen onderzoeken hoe zij het verschil kunnen maken.

De film Wending is een aangrijpende film die jongeren raakt. Hierdoor ontstaat de kans om middels een Movie Based Learning Journey de jongeren van nu mee te krijgen in een uitdagend en positief geïnspireerd programma.

Dit programma is ontworpen met de inzichten uit de interpersoonlijke neurobiologie. De interpersoonlijke neurobiologie (IPNB) biedt een uitgebreide en wetenschappelijk gefundeerde theorie over mentale gezondheid en gezonde relaties, waarbij de voortdurende interacties van de mind, de hersenen en relaties worden belicht. Het is gebaseerd op verschillende wetenschappelijke disciplines: antropologie, biologie, cognitieve wetenschap, computertechnologie, ontwikkelingspsychopathologie, taalkunde, neurowetenschap, wiskunde, mentale gezondheid, fysica, psychiatrie, psychologie, sociologie en systeemtheorie (chaos- en complexiteitstheorie).

Door een challenge programma te bieden, dat vertrekt vanuit de film en ondersteund wordt door een digitale omgeving, is het mogelijk jongeren meer zeggenschap te geven over het sociale klimaat
op school. Het programma heeft aspecten van gamification om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerlingen.

We dagen ze uit meer bewust te worden van de eigen manier van kijken (op individueel, groeps- en schoolniveau) waardoor er nieuwe kansen ontstaan om gedrag te veranderen.

Infographic GGD

#WijDoenHetAnders dagprogramma:

01.

Opening en filmkijken

De dagopening met het bekijken van de film Wending, duur 2 uur.

02.

Over de streep

Groepsopdracht ‘over de streep’ met uitnodiging tot delen van ervaringen, duur:1,5 uur.

03.

Challenge programma

Een uitdagend programma met verschillende opdrachten (online en offline), duur: 1,5 uur

04.

Dag afsluiting

Feestelijke dagafsluiting, eventueel met Meet&Greet van de acteurs, duur: 30 min