Wij doen het anders maakt impact, doet uw school ook mee?

Een film met impact om de gevolgen van bijvoorbeeld pesten of groepsdruk meer bewust te maken. Het is een moment om stil te staan bij hoe het ook anders kan, waarin de leerlingen zelf aan de slag gaan en samen onderzoeken hoe zij het verschil kunnen maken.

De films in het #WijDoenHet Anders programma zijn aangrijpende films die jongeren raken. Hierdoor ontstaat de kans om middels een Movie Based Learning Journey de jongeren van nu mee te krijgen in een uitdagend en positief geïnspireerd programma.

Dit programma is ontworpen met de inzichten uit de interpersoonlijke neurobiologie, de positieve psychologie en mindfulness. De interpersoonlijke neurobiologie (IPNB) biedt een uitgebreide en wetenschappelijk gefundeerde theorie over mentale gezondheid en gezonde relaties.

‘Integration made visible is kindness and compassion. Using science to bring more compassion and empathy to this world.’ Daniel Siegel, grondlegger IPNB

Door een challenge programma te bieden, dat vertrekt vanuit de film en ondersteund wordt door een digitale omgeving, is het mogelijk jongeren meer zeggenschap te geven over het sociale klimaat op school. Het programma heeft aspecten van gamification om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerlingen.

We dagen ze uit meer bewust te worden van de eigen manier van kijken (op individueel, groeps- en schoolniveau) waardoor er nieuwe kansen ontstaan om gedrag te veranderen.

Voorbeeld van een #WijDoenHetAnders dagprogramma:

Alleen de film laten zien?

Of het #WijDoenHetAnders programma zelf met de leerlingen doen?

Er zijn verschillende mogelijkheden.

01.

Samen film kijken

Samen kijken naar de film, aangevuld met een bewuste reflectie (een nabespreking of interactieve opdracht)

02.

Over de streep

Groepsopdracht ‘over de streep’ met uitnodiging tot delen van ervaringen

03.

Challenge programma

Een uitdagend programma met verschillende opdrachten (online en offline)

04.

Dag afsluiting

Dag afsluiting, eventueel met meet& greet met de acteurs

Wat zeggen scholen over het programma?

Het gesprek aangaan is veel belangrijker dan het gedrag veroordelen
Leerlingen hebben kanten van elkaar gezien die ze anders nooit hadden gezien en dat is waardevol en zorgt voor meer respect voor elkaar en dat iedereen mag zijn wie die is. Voor docenten ook een mooie waardevolle dag waarop zij mochten leren om het gedrag van de leerlingen er te laten zijn en om te zien dat iedereen anders reageert op verschillende situaties. Wij zijn blij met de samenwerking en de professionele manier waarop de themadag “Wij doen het anders” is uitgedacht en in elkaar is gezet.
Dank jullie wel!
Diego v. Steen
Manager onderwijs
Varendonck College Someren
Leerlingen aan het woord
Ik vind het goed dat ze dit soort dingen doen om te laten zien wat pesten met andere mensen doet.

Ik vond het een leerzame film en de activiteiten waren ook leuk, leerzaam maar soms ook schokkend, maar wel heel erg goed, indrukwekkend en interessant.

Ik vond het een interessante film en ik ga nu niet meer kinderen pesten.
Leerlingen
Lodewijk College

Evaluatie programma #WijDoenHetAnders samen met GGD Brabant zuidoost

Al ruim 1000 leerlingen van VMBO, HAVO en VWO zijn op verschillende scholen aan de slag gegaan met het #WijDoenHetAnders programma. De leerlingen konden een evaluatievragenlijst invullen waarin werd gevraagd naar hun mening over het programma en wat ze ervan hadden opgestoken. De resultaten zijn in deze Infographic beschreven.